Welkom op de website van RESOC/SERR

Nieuws & activiteiten

19 en 20 november 2014 - Toertocht Woonzorgzones

Op 19 en 20 november 2014 vond er een tweedaagse studiereis 'Woonzorgzones' plaats. Een bezoek aan 3 goede praktijken in Nederland en deelname aan de eindconferentie van het iAge-project.
Lees meer ...

21 oktober 2014 - MIConnect 'Assisted living: Een noodzaak voor onze ouderenzorg?'

Onze bevolking vergrijst. Indien we elke hulpbehoevende senior straks willen verzorgen, dan is het volgens sommige studies nodig om elke week een nieuwe organisatiestructuur voor minimum 100 zorgbehoevenden op te starten. Ondoenbaar én onbetaalbaar.
Lees meer ...

Voorwoord Voorzitter Rudy Coddens

Beste lezer,
Voor u ligt het Streekpact 2014-2019, dat in het kader van het RESOC Gent en rondom Gent wordt gesloten tussen de sociale partners, de Stad Gent, de 9 omliggende gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en derdenorganisaties.
Lees meer ...

SERR-RESOC Gent en rondom Gent behaalt het ESF-Kwaliteitslabel!

Op 26 maart 2013 onderging SERR-RESOC Gent en rondom Gent een kwaliteitsaudit en behaalde hiermee het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds !
Lees meer ...