Welkom op de website van RESOC/SERR

Nieuws & activiteiten

ESF-oproep 'WerkInleving voor Jongeren - WIJ'

De uiterste indiendatum is 31/03/2015. De oproep WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke oriëntering bieden met opmaak van een actieplan en hen op basis hiervan verdere begeleiding aanbieden.
Lees meer ...

ESF-oproep 'Begeleiding Artikel 60'

De uiterste einddatum is 31/03/2015! Deze oproep, die zich specifiek richt op OCMW 's, wil een 615-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw)de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten.
Lees meer ...

19 en 20 november 2014 - Toertocht Woonzorgzones

Op 19 en 20 november 2014 vond er een tweedaagse studiereis 'Woonzorgzones' plaats. Een bezoek aan 3 goede praktijken in Nederland en deelname aan de eindconferentie van het iAge-project.
Lees meer ...

21 oktober 2014 - MIConnect 'Assisted living: Een noodzaak voor onze ouderenzorg?'

Onze bevolking vergrijst. Indien we elke hulpbehoevende senior straks willen verzorgen, dan is het volgens sommige studies nodig om elke week een nieuwe organisatiestructuur voor minimum 100 zorgbehoevenden op te starten. Ondoenbaar én onbetaalbaar.
Lees meer ...

Voorwoord Voorzitter Rudy Coddens

Beste lezer,
Voor u ligt het Streekpact 2014-2019, dat in het kader van het RESOC Gent en rondom Gent wordt gesloten tussen de sociale partners, de Stad Gent, de 9 omliggende gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en derdenorganisaties.
Lees meer ...

SERR-RESOC Gent en rondom Gent behaalt het ESF-Kwaliteitslabel!

Op 26 maart 2013 onderging SERR-RESOC Gent en rondom Gent een kwaliteitsaudit en behaalde hiermee het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds !
Lees meer ...