Welkom op de website van RESOC/SERR

Nieuws & activiteiten

4 december 2014 - infosessie 'Curricula Domotica'

RESOC/SERR presenteerde een domoticapakket voor zorgopleidingen, het eindresultaat van het project iAge.
Doedomotica met ons mee!
Lees meer ...

3 december 2014 - Kick-off SLIMWEG Gent en rondom Gent met focus op bereikbaarheid bedrijventerreinen (OPEN RESOC plenaire vergadering)

Op woensdag 3 december vond de 'Kick-off SLIMWEG Gent en rondom Gent met focus op bereikbaarheid bedrijventerreinen' plaats in het Provinciehuis te Gent.
Lees meer ...

19 en 20 november 2014 - Toertocht Woonzorgzones

Op 19 en 20 november 2014 vond er een tweedaagse studiereis 'Woonzorgzones' plaats. Een bezoek aan 3 goede praktijken in Nederland en deelname aan de eindconferentie van het iAge-project.
Lees meer ...

21 oktober 2014 - MIConnect 'Assisted living: Een noodzaak voor onze ouderenzorg?'

Onze bevolking vergrijst. Indien we elke hulpbehoevende senior straks willen verzorgen, dan is het volgens sommige studies nodig om elke week een nieuwe organisatiestructuur voor minimum 100 zorgbehoevenden op te starten. Ondoenbaar én onbetaalbaar.
Lees meer ...

Het Streekpact 2014-2019 is gelanceerd!


Lees meer ...

29 september 2014 - Infosessie Toekomstige havendossiers en boottocht

RESOC Gent en rondom Gent organiseerde een voorstelling van het project Seine-Scheldeverbinding en gaf een toelichting bij de verdere invulling van het Kluizendok.
Lees meer ...

Voorwoord Voorzitter Rudy Coddens

Beste lezer,
Voor u ligt het Streekpact 2014-2019, dat in het kader van het RESOC Gent en rondom Gent wordt gesloten tussen de sociale partners, de Stad Gent, de 9 omliggende gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en derdenorganisaties.
Lees meer ...

26 mei 2014 - Streektafel Detailhandel en handelskernversterking

RESOC Gent en rondom Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) organiseerden een streektafel Detailhandel en handelskernversterking in het Huis van de Economie te Gent.
Lees meer ...

SERR-RESOC Gent en rondom Gent behaalt het ESF-Kwaliteitslabel!

Op 26 maart 2013 onderging SERR-RESOC Gent en rondom Gent een kwaliteitsaudit en behaalde hiermee het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds !
Lees meer ...